Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan de door Contessa Modeschoenen geleverde diensten en producten aan derden te leveren, aldan niet tegen betaling, zonder toestemming van Contessa. Deze website is bestemt voor eigen of intern gebruik van klanten van Contessa Modeschoenen. Het is niet toegestaan deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Contessa Modeschoenen. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Contessa Modeschoenen acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Contessa Modeschoenen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Contessa Modeschoenen is het niet toegestaan deze woord- en beeldmerken te gebruiken.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle prijzen staan vermeld in euro’s en zijn inclusief btw.